Εισαγωγή

Δύο λόγια για τη δομή του Ιατρείου Προληπτικής Καρδιολογίας και Αντιμετώπισης Στεφανιαίας Νόσου και τους στόχους της ομάδας μας.

Το Ιατρείο Προληπτικής Καρδιολογίας και Στεφανιαίας νόσου λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια στην περιοχή της Κηφισιάς, ακολουθώντας όσο το δυνατόν πιο άρτια τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας. Τα καρδιαγγειακά συμβάντα κυρίως ως αποτέλεσμα στεφανιαίας νόσου αποτελούν την πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στο Δυτικό κόσμο. Το γεγονός αυτό στάθηκε και η αιτία που εστιάσαμε τόσο στην πρόληψη τους (Προληπτική Καρδιολογία) όσο και στην αντιμετώπισή τους (Επεμβατική Καρδιολογία-Στεφανιαία νόσος-Καρδιακή Ανεπάρκεια-Αρρυθμίες).

Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας συχνά με ομιλίες και σχολιασμούς όλα τα μεγάλα Συνέδρια Καρδιολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχουμε αναπτύξει τη δραστηριότητα του Ιατρείου σε συνεργασία με μεγάλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και σε αμιγώς καινούργιους τομείς έρευνας και θεραπείας όπως είναι η Καρδιοογκολογία, η "Γυναικεία καρδιά" και η διακαθετηριακή τοποθέτηση βαλβίδων.

Έχουμε στη διάθεση μας εκτός από μηχάνημα ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής της δραστηριότητας της καρδιάς, μηχάνημα υπερήχων καρδιάς (Triplex καρδιάς) τελευταίας τεχνολογίας που αντίστοιχο συναντάται σε μεγάλα Νοσοκομεία, όπως και δυνατότητα τοποθέτησης Holter ρυθμού και αρτηριακής πίεσης 24ώρου.

Το Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά κατόπιν ραντεβού και θα εκτιμήσουμε μετά την επίσκεψή σας οποιοδήποτε σχόλιο για τη βελτίωση της λειτουργίας του.

 

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Δαμάσκος MD, PhD