Επεμβατική Καρδιολογία

Η επεμβατική καρδιολογία αντιμετωπίζει το πλήρες φάσμα  της στεφανιαίας νόσου, των βαλβιδοπαθειών, των δομικών και συγγενών καρδιοπαθειών, αλλά και της περιφερικής  αγγειακής νόσου,  τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά.

Οι επεμβατικοί καρδιολόγοι χρησιμοποιούν μικροσκοπικούς καθετήρες που έχουν εισαχθεί κατά βάση στο χέρι (ελάχιστα τραυματική μέθοδος), τους οποίους κατευθύνουν στη συνέχεια σε αρτηρίες ή φλέβες της καρδιάς ή άλλων περιοχών του σώματος, με στόχο τη διάγνωση και θεραπεία με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.

Οι διαγνωστικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την στεφανιογραφία, στην οποία σκιαγραφικό εγχύεται στις στεφανιαίες αρτηρίες, καθώς επίσης και τον πλήρη αιμοδυναμικό και απεικονιστικό έλεγχο δεξιών και αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών ανωμαλιών.

Στις επεμβατικές πράξεις ανήκουν η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών με τοποθέτηση stent (κοινώς γνωστό ως "μπαλονάκι"), η εκτομή αθηρωματικής πλάκας με αθηροτόμο (αθηρεκτομή - rotablation), σε συνδυασμό όπου κριθεί απαραίτητο με τον έλεγχο με ενδοστεφανιαίο υπέρηχο (IVUS) ή οπτική συνεκτική τομογραφία (OCT) καθώς επίσης και τη λειτουργική εκτίμηση της βαρύτητας των στενώσεων (FFR).

Διενεργούνται επίσης επεμβάσεις υψηλής εξειδίκευσης όπως η αντιμετώπιση νόσου στελέχους, νόσου τριών αγγείων και σύμπλοκων βλαβών, διάνοιξη χρόνιων ολικών αποφράξεων ορθόδρομα και ανάδρομα, καθώς και αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας διαδερμικά χωρίς στερνοτομή (TAVI - TAVR).

Άλλες επεμβάσεις είναι η αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων (καρωτίδες, νεφρικές αρτηρίες κτλ), η αντιμετώπιση με ειδικές συσκευές σύγκλεισης μιτροειδικής ανεπάρκειας (mitraclip), συγγενών καρδιοπαθειών όπως η μεσοκολπική επικοινωνία, το ανοιχτό ωοειδές τρήμα, ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος, η βαλβιδοπλαστική με τοποθέτηση stent στη στένωση του ισθμού της αορτής, η βαλβιδοπλαστική αορτικής και πνευμονικής βαλβίδας.