Δοκιμασία Κόπωσης

Δοκιμασία Κόπωσης

Η δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της άσκησης στην καρδιά. Η άσκηση επιτρέπει την ανίχνευση των μη φυσιολογικών καρδιακών ρυθμών (αρρυθμίες) και την διάγνωση παρουσίας ή μη στεφανιαίας νόσου. Η εξέταση περιλαμβάνει το βάδισμα σε ένα διάδρομο με ταυτόχρονη παρακολούθηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς σας. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η ταχύτητα και η κλίση του κυλιόμενου διαδρόμου αυξάνονται.

Είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να έχουν εξεταστεί πλήρως πριν υποβληθούν σε δοκιμασία κόπωσης έτσι ώστε πρώτον να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου η δοκιμασία αποτελεί αντένδειξη (πχ. λόγω ορθοπεδικών προβλημάτων) και δεύτερον να καθορισθεί η πριν από την δοκιμασία πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου (σε όσους δεν έχουν γνωστό ιστορικό) με βάση τους παράγοντες κινδύνου και το ιστορικό.

Η εξέταση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενούς.