Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ΗΚΓ είναι μία ακίνδυνη, απλή και ιδιαίτερα χρήσιμη εξέταση, που μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση πολλών καρδιακών και ορισμένων μη καρδιακών παθήσεων. Για λόγους προληπτικούς λοιπόν, πρέπει όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας (συχνότερα σίγουρα στους ενήλικες) να υποβάλονται στην εξέταση. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, ολοένα και πιο σύγχρονες εξετάσεις αυξάνουν τις διαγνωστικές δυνατότητες της Ιατρικής. Παρά ταύτα το καρδιογράφημα δεν έχασε ποτέ την αξία του. Εδώ και ένα αιώνα περίπου αποτελεί μια από τις βασικότερες ιατρικές εξετάσεις.

Η εξέταση γίνεται με την τοποθέτηση ειδικών ηλεκτροδίων που το μεταλλικό τους άκρο σταθεροποιείται στο δέρμα με ένα ανώδυνο μηχανισμό «βεντούζας». Συνολικά χρησιμοποιούνται δέκα ηλεκτρόδια (στα άνω και κάτω άκρα καθώς και στο θωρακικό τοίχωμα). Κάθε ένα από τα ηλεκτρόδια "βλέπει" την καρδιά από την δική του οπτική γωνία επιτρέποντας στον γιατρό να συλλέγει περισσότερες πληροφορίες.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι απολύτως ασφαλές, ανώδυνο και διαρκεί ελάχιστα λεπτά.