Πιστοποιητικά Υγείας

Πιστοποιητικά Υγείας

 Εκδίδονται πιστοποιητικά υγείας ενηλίκων και παιδιών για κάθε νόμιμη χρήση, σε συνδιασμό πάντοτε με τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο (κλινική εξέταση, καρδιογράφημα κτλ) ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ του εξεταζόμενου, με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια σε κάθε δραστηριότητα του εξεταζόμενου.