Συνταγογράφηση

Συνταγογράφηση

Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΥΥ τόσο για συνταγογράφηση όσο και για παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων (μικροβιολογικών, απεικονιστικών, κ.α.).

Η συνταγογράφηση γίνεται για έναν, δύο, ή τρεις μήνες την φορά. Πάντα επιλέγεται η μεγαλύτερη διάρκεια για την οποία δεν έχουμε ενδοιασμούς σχετικούς με την ασφάλεια της αγωγής. Τα κριτήρια επιλογής της διάρκειας συνταγογράφησης εξατομικεύονται κατά περίπτωση και σχετίζονται τόσο με κλινικά χαρακτηριστικά (π.χ. σταθερότητα ή όχι της νόσου, πρόσφατη ή όχι έναρξη αγωγής ή αλλαγή δοσολογίας, συμπτώματα για τα οποία υπάρχει ανησυχία να οφείλονται σε παρενέργεια φαρμάκων κ.ά.) όσο και με τις επιθυμίες και ιδιαίτερότητες του ασθενούς (π.χ. δυσκολία μετάβασης στο ιατρείο ή/και το φαρμακείο ειδικά σε ηλικιωμένους, μετάβαση εκτός Αθηνών για καλοκαιρινές διακοπές κλπ).