Υπέρηχος Καρδιάς (Triplex)

Υπέρηχος Καρδιάς (Triplex)

Το διαθωρακικό ηχοκαρδιογράφημα (Triplex Καρδιάς) είναι η πιο συνηθισμένη, μη επεμβατική εξέταση που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας (υπερήχους) για να δημιουργήσει μια κινούμενη εικόνα της καρδιάς σας μέσω του θωρακικού τοιχώματος.  Χρησιμοποιείται για την εξέταση πιθανών προβλημάτων με τις βαλβίδες ή τους θαλάμους της καρδιάς, καθώς και για την εκτίμηση της ικανότητας της καρδιάς να αντλεί αίμα.

Κατά τη διάρκεια ενός triplex, ο ασθενής βρίσκεται με την πλάτη ή την πλευρά του σε ένα τραπέζι εξέτασης. Η εξέταση είναι ανώδυνη και διαρκεί περίπου 30 λεπτά, ενώ δε χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία πριν από την εξέταση.